Memorias del II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM 2022

Colección Resultado de Investigación

ISBN: xxxxxxxxxx  (En línea)
DOI:https://doi.org/xxxxxxxxxx
Fecha Publicación: xxxxxxxx